O sądzie.

O sądzie.

Naczelny Sąd Arbitrażowy w Warszawie powstał na mocy przepisów zawartych w Piątej Części Kodeksu Postępowania Cywilnego.
Misją przewodnią Sądu jest rozstrzyganie sporów gospodarczych pomiędzy podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jednak Sąd prowadzi także działalność dydaktyczną oraz aktywnie wspiera inicjatywy związane ze społeczeństwem obywatelskim.